Donateur

Donateur worden?

Speeltuinvereniging Helderse Buurt is in 1952 ontstaan uit de buurtvereniging Helderse Buurt.
De speeltuin bestaat dit jaar dus al 66 jaar. Maar waar zouden we zijn geweest zonder onze donateurs? Een vereniging als de onze kan niet buiten de steun van donateurs. Want dat betekent dat we een veilige speeltuin open kunnen houden en activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Afgelopen jaar hebben dan ook weer veel kinderen gebruik gemaakt van de speeltuin.

In verband met de bankkosten is het minimumbedrag voor donateurs € 5,00, maar meer geven mag uiteraard altijd.

Wilt u de speeltuin financieel of op een andere manier steunen? Neem contact op met: heldersebuurt@gmail.com