De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Contact

  • Speeltuin Helderse Buurt
  • Mailadres voor verhuur: svheldersebuurt.verhuur@gmail.com
    Heldersestraat 12, 1777 BD Hippolytushoef
    Rekeningnummer: NL54 RABO 0370 35 0030
    Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40634766

Route

Vanaf de N99 (Den Oever-Den Helder) neemt u op de rotonde de afslag Hippolytushoef. Hierna met de bocht mee naar links de Elft in. Vervolgens de eerste rechts de Slingerweg in.
Dan de eerste links de Parklaan in, daarna de eerste rechts. U bent nu in de Heldersestraat. De speeltuin vindt u na 50 meter aan uw linkerhand (tegenover nummer 11).