De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

AVG

Geachte ouder / verzorger / lid van speeltuin de Helderse buurt,

In mei 2018 is in Nederland de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht. Deze vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en stelt hogere eisen aan de manier waarop organisaties, ook speeltuin de Helderse buurt, omgaan met privacygevoelige informatie. De kern hiervan is, dat nog nadrukkelijker wordt gewaarborgd dat informatie over leden niet ’op straat komen te liggen’. Wat betekent dit voor u als lid en de kinderen?

In onze speeltuin maken wij soms beeldmateriaal om te laten zien waar wij mee bezig zijn. Dit beeldmateriaal komt onder andere in folders, op facebook of op de website. Opnames worden gemaakt bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag, paaseieren zoeken, Halloween en andere activiteiten in de speeltuin. Ook uw dochter / zoon / kleinkind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

Ook moet u rekening houden dat derden, welke ook op bezoek zijn in de speeltuin, fotografische opnames kunnen maken van hun kinderen / kleinkinderen. Hierop kan onbedoeld ook uw kind op het beeldmateriaal te zien zijn. Hier is vanuit de speeltuin geen zicht op maar moet u als begeleider / ouder rekening mee houden. Bij bezwaar dient u hier zelf de betreffende personen aan te spreken dat u hier geen toestemming voor geeft.

Alle contactgegevens van de leden worden door de speeltuin de Helderse buurt niet uitgewisseld dan wel gedeeld met derden. Natuurlijk doen we er alles aan om zorgvuldig om te gaan met deze informatie. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden. Uw contactgegevens worden niet aan partijen buiten de speeltuin verstrekt. De gegevens worden digitaal vastgelegd door de penningmeester en middels de huidige norm tegen virussen en hacken beschermd. Bij incidenten zoals diefstal, inbraak of verlies zal er melding worden gedaan bij de politie en/of het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gegevens die de speeltuin de Helderse buurt bewaard zijn de contactgegevens van de leden. Deze hebben we noodzakelijkerwijs nodig voor het verstrekken van informatie en deze mogen wij verzamelen zonder toestemming.

Het is daarom belangrijk dat wij uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon / dochter / kleinkind. Het is immers goed mogelijk dat u niet wilt dat afbeeldingen van uw kind / kleinkind op internet kunnen verschijnen. Ook kunnen er voor u andere redenen zijn waarom u niet wilt dat er afbeeldingen van uw kind / kleinkind gedeeld worden op internet.

Via het antwoordformulier op deze pagina kunt u de bovengenoemde toestemming (al of niet) geven.
U kunt altijd (schriftelijk) terugkomen op uw verklaring.
Indien er geen reactie wordt gegeven aan de hand van deze informatie gaat het bestuur er van uit dat er geen bezwaren zijn.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van speeltuin de Helderse buurt.

AVG