De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Spe(e)lregels

Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen waarborgen zijn er regels afgesproken, wij vragen u deze te handhaven.

De vereniging doet uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle ouders en begeleiders. Samen bereiken we een schone en veilige situatie in de speeltuin.

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de onderstaande spe(e)lregels:

- Als u de speeltuin opent neemt u verantwoordelijkheid voor alle kinderen die komen spelen.
Als u gaat en u kunt u deze verantwoordelijkheid (inclusief sleutel) niet overdragen aan een andere ouder dient u de speeltuin weer af te sluiten.

 • Het is de bedoeling dat u een oogje in het zeil houdt, voor de veiligheid van alle kinderen.
 • Alleen kinderen van 6 jaar en ouder mogen zonder begeleider komen spelen, mits de speeltuin open is.
 • Roken schaadt de gezondheid van de kinderen. Houd hier rekening mee.
 • Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd in de speeltuin.
 • Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin.
 • Spelen op de daken van de speeltoestellen en buitenlangs klimmen bij het grote speeltoestel is gevaarlijk.
  Dit i.v.m. valgevaar. Glijden doe je van boven naar beneden, zo blijft het spelen voor iedereen veilig.

 • Goed schoeisel is van belang, dit voorkomt ongelukken.
 • Wees voorzichtig met touwtjes en koordjes aan jassen e.d., deze kunnen vast komen te zitten aan de speeltoestellen.
 • De toezichthouders spreken namens het bestuur en zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.
 • Voor kleine ongelukjes is er een EHBO-doos aanwezig in het huisje. U vindt het een en ander in de la onder het koffiezetapparaat.
  Indien u of een kind naar de huisarts moet bel dan naar de volgende huisartsen:
  - Dr. van der Wardt : tel. 0227591334
  - Huisartsenpraktijk Elft : tel. 0227591234
  - Bij grote calamiteiten bel dan : 112
 • Heeft er een ongeval plaatsgevonden of ontdekt u een onveilige (speel-) situatie in de speeltuin, meldt dit dan direct op onze site, of schrijf het in het logboek wat u kunt vinden in het huisje in het rechter bovenkeukenkastje. W ij als bestuur hechten veel waarde aan het melden van ongevallen en defecten om daar adequaat op te kunnen reageren om zo nodig erger te kunnen voorkomen.
 • Laat geen afval rondslingeren, deponeer het afval in de daarvoor bestemde vuilnisbak. Zo houden we de speeltuin netjes en schoon.
 • Zet het terrasmeubilair na gebruik weer netjes terug.
 • Laat het gebouw en de toiletten netjes (schoon) achter.
 • Komt u met de auto, parkeer dan verstandig en houd de veiligheid op de weg in de gaten.