De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Toezicht

In de speeltuin is altijd een toezicht(h)ouder aanwezig die het spelen in de speeltuin in de gaten houdt en zonodig de kinderen wijst op onveilig spelen. Voor de kleinere ongelukjes is er een EHBO-koffer aanwezig.

Het toezicht in de speeltuin wordt verzorgd door de leden/vrijwilligers en is op basis van vrijwilligheid. In het clubhuis ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven voor een middagdeel (van 14.00 uur tot 17.00 uur of van 15.30 tot 17.00 uur).

Vaak zit u er toch om op uw eigen kind te letten. Erg veel extra moeite vergt het dan niet om de toegangsprijs van niet-leden te ontvangen, even koffie, thee en limonade te verzorgen en om te zorgen dat de speeltuin/keuken en toiletten aan het eind van de dag weer netjes zijn.

U kunt zich ook opgeven voor een vast middagdeel per week of om de week, 1 keer per maand kortom, hoe meer leden zich opgeven, hoe minder vaak dezelfde persoon toezicht hoeft te houden!!

Want er geldt: GEEN TOEZICHT, SPEELTUIN GESLOTEN.

Instructie toezicht houder:

Het is de bedoeling dat u een oogje in het zeil houdt, voor de veiligheid van de kinderen en het behoud van onze speeltuin. De toezichthouders spreken namens het bestuur en zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig de toegang te weigeren en/of te ontzeggen.

De entree voor niet-leden is €1,50 per kind (volwassenen zijn gratis). De ledenlijst zit achterin de map in de keukenla. Wilt u de aftekenlijst invullen als u toezichthouder bent geweest? Dit is voor het bestuur belangrijk om te zien hoe vaak de speeltuin open is geweest.

Het bestuur vraagt ook aandacht voor het volgende:

Verzorgen van koffie, thee en limonade
Bij weinig mensen een halve pot koffie bij veel mensen een volle pot koffie. Op het blad staat suiker, melk, plastic bekertjes, lepeltjes, de bekertjes houder voor de limonade en de geldbus voor de toegangsprijs voor niet leden en vrijwillige bijdrage van de koffie, thee en limonade.

Wc deur openen
Er hoeft maar één wc deur geopend te worden. Bij een grote opkomst of grote activiteiten kunnen er meer deuren geopend worden.

Toegangsprijs in ontvangst nemen van de niet-leden
Niet leden betalen € 1,50 om te mogen spelen, dit geld mag in de geldbus van de vrijwillige bijdrage van de koffie, thee en limonade.
In de keukenla ligt een map met daarin een lijst van alle namen van de leden.

Toezien geldbus vrijwillige bijdrage
De vrijwillige bijdrage van de koffie, thee en limonade kan hierin gedaan worden.

Toezien en handhaven speelregels
Zie de speelregels .

Keuken netjes achter laten
Bij het sluiten graag de koffie, thee en limonade kannen omspoelen, gebruikte bekertjes weggooien het blad netjes wegzetten, en het aanrecht netjes en schoon achter laten.

Zo nodig rond de zandbak aanvegen
Als er veel zand buiten de zandbak ligt graag het ergste weer terug vegen. De bezems hangen aan de voorzijde van het huisje

WC netjes/schoon achterlaten
Bij het sluiten graag even een doekje over de wc bril halen en het zand naar buiten vegen.

Bij voorbaat dank,
Het Bestuur