De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor 2022 is vastgesteld op € 22,50 per gezin per jaar. (De tarieven worden jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgesteld)

Aanmelden voor lidmaatschap kan via het online formulier op deze site. De penningmeester zorgt ervoor dat u een betaalverzoek via email krijgt waarmee u het bedrag van € 22,50 over kan maken. Sinds 2019 werkt de speeltuin zoveel mogelijk met automatische incasso van de contributie, hiervoor vragen we uw eenmalige machtiging.


Opzeggen van het lidmaatschap dient u schriftelijk of per email voor 31 december bij de penningmeester te doen. Zolang het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, ontvangt u ieder jaar een factuur. Voor verdere informatie en opgave van het lidmaatschap kunt u terecht in de speeltuin of via het contactformulier .