De leukste speeltuin van Wieringen e.o.

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap 2021 zijn €22,50 per gezin per jaar.
Zolang het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd voor 31 december van het lopende jaar, bent u lid voor het komende jaar en ontvangt u weer een factuur.

Losse entree in 2020 is €1,50 per kind per dagdeel.

De speeltuin kan geopend worden met een sleutel verkrijgbaar bij een van onze sleuteladressen. Het toezicht in de speeltuin wordt verzorgd door de volwassenen.

Want er geldt: GEEN TOEZICHT, SPEELTUIN GESLOTEN.

Voor verdere informatie en opgave van het lidmaatschap kunt u mailen naar (heldersebuurt@gmail.com)

Als u lid wordt geeft u een machtiging af voor automatische incasso van de contributie, dit bedraagt €22,50 per gezin per jaar.

Wij wensen u en uw kind(eren) veel speelplezier in onze speeltuin.

Lidmaatschapsformulier